Garantie beleid

Lake Cycling International garandeert dat haar producten vrij zijn van defecten in vakmanschap en materialen gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie wordt uitsluitend verleend aan de oorspronkelijke consumentenkoper. Tijdens de garantieperiode zullen wij (naar eigen goeddunken) elk defect onderdeel of product dat onder deze garantie valt, repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen wanneer het door de oorspronkelijke eigenaar wordt geretourneerd met een aankoopbewijs. De reparatie, vervanging of terugbetaling is kosteloos, met uitzondering van redelijke verzend-, verwerkings- en verzekeringskosten.

Deze garantie dekt geen producten die beschadigd of defect zijn geraakt als gevolg van een ongeluk, verkeerd gebruik, misbruik, wijziging, onjuiste reparatie, waterschade, hitteschade, verwaarlozing, onjuiste behandeling of opslag, of het niet opvolgen van de gebruiksinstructies.

Deze garantie is ongeldig voor alle Lake Cycling-producten die zijn gekocht via een niet-geautoriseerde wederverkoper, persoonlijk of via een online verkoopkanaal.

Crashvervangingsbeleid* (alleen beschikbaar voor consumenten):

Het crashvervangingsbeleid geldt gedurende het eerste jaar na uw aankoopdatum. Originele verkoopdocumentatie waaruit de aankoopdatum blijkt, is vereist.

Claim ingediend binnen het eerste jaar na aankoopdatum: 30% korting op een nieuw paar huidig, beschikbaar model. Verkoopartikelen zijn niet inbegrepen.

*Lake Cycling behoudt zich het recht voor om claims voor crashvervanging goed te keuren of af te wijzen. Als u vragen heeft of rechtstreeks contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar info at lakecycling dot com of bellen: (VS) +1 888 401-0476; of: (EU) +31 404 022 757

* Lake Cycling behoudt zich het recht voor om de voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.